യാതൊന്നു ചെയ്‌വതതു നാരായണാർച്ചനകൾ …

‘ അമ്മേ, നല്ല മീൻ കിട്ടി, മസാലയുണ്ട്; ഒരു ഉള്ളിയും, ഒരു തക്കാളിയും. മീൻ കറി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു തരുമോ?’ ഗണിതമാണ് അവളുടെ വിഷയവും , ഉത്സാഹവും, ഉൾപ്രേരണയും. ആഹാര നിർമ്മിതി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതേയുള്ളൂ. കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സുഹൃത്തും കൂടുന്നു. അറ്റകൈക്ക്‌, തണുത്തുറഞ്ഞ റോഡിൽ കൂടി അടുത്തുള്ള സ്റ്റോറിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടു കുറച്ചു തേങ്ങാ പൌഡർ സംഘടിപ്പിക്കാം, കറിവേപ്പിലയും.

‘മക്കളെ, കൈപ്പുണ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നല്ല സ്നേഹം മനസ്സിൽ നിറച്ചിട്ടു, ഭഗവാനെ ഞാൻ അന്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു, കൂടെ നിൽക്കണം കേട്ടോ, എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട്, വളരെ സാവധാനത്തിൽ, ലാളിത്യത്തോടെ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കണം,’ ‘അമ്മ ഉപദേശിച്ചു.

‘ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, മീൻ കറി വെയ്ക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ വിളിക്കാമോ?’ അവൾ ചിരിച്ചു.😊

‘ എന്തായാലും, മഞ്ഞളും, മല്ലിയും, മുളകും പുരട്ടി, തക്കാളിയും, നാരങ്ങാ നീരും ഉപയോഗിച്ച്, ഉള്ളി, എണ്ണ തുടങ്ങിയ സഹപ്രവർത്തകരെ കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നല്ല ‘ടീം വർക്ക്’ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ‘ ‘കൈയിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് പണ്ട് വലലനായ ഭീമൻ, അജ്ഞാത വാസക്കാലത്തു അവിയൽ വെച്ചത് പോലെ’, എന്നൊരു മേമ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു.

രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ, ഒരു മെസ്സേജ് : ‘നല്ല ഒന്നാന്തരം മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കി.’

കണക്കിനും, പാചകത്തിനുമുള്ള അടിസ്ഥാനം ലാളിത്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു മെസ്സേജ് അയച്ചു.
**

‘തണുപ്പാണ്, സ്വെയ്റ്റർ ഇട് എന്റെ കുഞ്ഞേ !’
‘എനിക്ക് ചൂടെടുക്കുന്നൂ !’
‘ അയ്യോടി! നാട് മുഴുവൻ വിറച്ചു വിറങ്ങലിച്ചു ഇരിക്കുമ്പോഴോ?’
‘ എനിക്ക് തണുക്കുന്നില്ല.’
അടുത്ത ദിവസം, യങ് റെബെല്ലിസ് ടീനേജർക്കു നല്ല പനി. രണ്ടു സ്വെയ്റ്റർ ഇട്ടിട്ടും ‘ തണുക്കുന്നു’ എന്ന് ചിണുങ്ങിയപ്പോൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ‘തണുപ്പിന് അഹങ്കാരികളെ തീരെ ഇഷ്ടമില്ല. തുണിയുണ്ടായിട്ടു ഉടുക്കാതിരിക്കുന്നത്, ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഉണ്ടായിട്ടു ഭക്ഷിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത്…ഇതൊക്കെ അഹന്തയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അവിടെ ‘ ഓൾഡ് ഫാഷൻഡ്‌ ‘ ഒരു അമ്മയെ ഉളളൂ – പ്രകൃതി. അവർക്കാണെങ്കിൽ സന്തുലനം വളരെ ആവശ്യമായ കാര്യമാണ് താനും.

‘ എടി, ഞാൻ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കി. നിനക്കെന്താ പനി പിടിച്ചോ? കഷ്ടം, അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടും സ്വെയ്റ്റർ ഇട്ടില്ല അല്ലെ?’ ചേച്ചി കളിയാക്കിയപ്പോൾ, അനിയത്തി പൂച്ചകുട്ടി മുരണ്ടു , ‘മീൻ കറി edible ആയിരുന്നോ?’
‘ പണ്ടേ അവൾക്കു നല്ല ബഹുമാനമാണ്’, എന്ന് സിനിമ സ്റ്റൈലിൽ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ചേച്ചി അതിനെ കൌണ്ടർ
ചെയ്തു.

അപ്പോൾ ഞാൻ ഭഗവാനെ വീണ്ടും വിളിച്ചു . പഠിക്കാനും, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനും നേരത്തു മാത്രമല്ല, വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം വാതിൽ അടയ്ക്കാറില്ലല്ലോ.
‘ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും നൽകി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന , ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണവും ഉടുപ്പും നൽകുന്ന , സ്നേഹം വാരിക്കോരി വിളമ്പുന്ന , ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം എല്ലാം തന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, സ്നേഹസ്വരൂപ, ഇതൊക്കെ ധാരാളം. ഇത് തന്നെ അമൃത്. നിറഞ്ഞു വിളയാടിയാലും ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളുകളിൽ.’

യാതൊന്നു കാൺമതതു നാരായണ പ്രതിമ
യാതൊന്നു കേൾപ്പതതു നാരായണ സ്തുതികൾ
യാതൊന്നു ചെയ്തവതതു നാരായണാർച്ചനകൾ
യാതൊന്നതൊക്കെ ഹരി നാരായണായ നമഃ

നല്ല പുതു വർഷം ഏവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ.

**


Storms Cannot Trounce the Spirit…

Strange times…when even being alive feels like a luxury. How fortunate that the tribulations and woes are still at bay; sheer kindness of the Lord above!

One remembers Nahusha’s question aka the Yaksha Prashn: What is the most farcical thing on earth?

And the wisest of the Pandavas replies slowly : Even when people fall dead around one, it is impossible for the human mind to perceive that he is mortal too.

So, let me use the time given in useful, purposeful activities which shall never burden the earth. Nurture, build, create, love…

Please remove the arrogance and ego which often spread their tentacles fearsomely; benumbing compassion and kindness inside.

Let me never forget to utter, ‘Thank you, thank you, thank you’ all my moments on earth.

Truly, what a blessing to be alive.


As The Clock Ticks…

A dream turns into reality…how beautiful when all the hours of toil evolve into a gorgeous book. May the words continue to bless us all….Big thank you to team Penguin Random House, Kanishka Gupta and above all to the brilliant author (for trusting me with his book).

June, I am waiting for you!

Remembering a favourite poet and her words now…

The Gift

by Mary Oliver

Be still, my soul, and steadfast.
Earth and heaven both are still watching
though time is draining from the clock
and your walk, that was confident and quick,
has become slow.

So, be slow if you must, but let
the heart still play its true part.
Love still as once you loved, deeply
and without patience. Let God and the world
know you are grateful. That the gift has been given.


The Magnificat

The most powerful hymn of praise, Luke 1:46-55 is a blessed canticle of glory.

‘My soul glorifies the Lord…The Almighty works marvels for me…He raises the lowly…’

During the last three years, three books came my way, with words from the Holy Bible: like flowers in a meadow.

After putting in  two years’ work- which included studying the Lord’s Book in two languages- one project got stymied unexpectedly. It distressed me since I had done it as a labor of love. Translating almost 400 pages is not a joke, trust me! But it died a somewhat unnatural death and made me embittered. I lashed around and complained to the Missionary Sister who is like my own sister.

‘Forgive, and let go’, said the wise woman, ‘this is a lesson for your betterment.’

I raged on; unwilling to accept the waste of more than 500 hours of grueling effort.

‘Something better lies ahead…just have faith,’she intoned gently.

Since she also lovingly fed me home cooked tapioca and fish curry, I succumbed willingly to that promise.

**

Two other books have been completed with His Grace. Both books, by another gifted author, happen to be based on the Holy Bible! And this time, I have been thanked for my effort and not derided.

So with tears, I submit those two offerings of love before the non judging Lord who smiles at me with compassion.

‘Daughter,’ saith He, ‘What do you think brought my Word back to you miraculously?’

I recite the Magnificat in reply. On my knees, my head bowed:

‘He fills the starving with good things…

The Almighty works marvels for me

Holy His name!’

**

 

 

 


Nos Duo Turba Sumus (We two are a multitude…)

‘The Hammer of God’ has been an all time favorite. Chesterton’s Father Brown has been my soul delight since teenage. Recently, mesmerized by the BBC’s ineffable command of their background music-which can haunt you for years endlessly- I watched their new, delightful series based on the beloved, titular character.

The hammer was definitely not Thor’s (Forgive me Father, I could not help that pun); the story-line was totally different, and the depth of psychological analysis in the original was perhaps missing too. Except that they retained a single line about ‘the heights making men believe they were Gods perhaps!’

But my daughter and I agreed that Father Brown was adorable. His open mind, his love for scones, his ability to laugh easily ( In the ‘Bride of Christ’ he laughs out -and won my heart- when he reads the quote pasted to castigate: ‘When lust conceives, it shall bring forth sin!’) and his sweet simplicity, were hmm…plain delectable! I can  bring myself to forgive that they  mercilessly hijacked the classic story ‘Eye of Apollo’  only because of Father’s great charisma.Kudos, Mark Williams!

**

The Essays of  Elia (1823) by Charles Lamb is another classic.

I  got an opportunity to thoroughly relish his eponymous essay ‘A dissertation upon roast pig’  and  ‘A bachelor’s complaint of the behaviour of married people’ by chance accident…( Your hand reaches out to pick a book which just had these delights tucked away in them) only to watch the movie ‘Guernsey literary and potato peel pie society’ that blew in the essay on the pig-with its whiffs of simple joys- right back into my life a few days later. Serendipity? Oh, yes! May she continue to grace my life always.

In Joseph Addison’s essay on ‘Friendship’  (1888) he quotes from the Holy Bible presciently, ‘Some friend is a companion at the table, and will not continue in the day of thy affliction : but in thy prosperity he will be as thyself and will be bold over your servants. If thou be brought low, he will be against thee, and hide himself from thy face.’

Wow! How many of those ‘friends’ I have had! Exactly the above observed behavior!

Ironically, in Goswami Tulsidasji’s ‘Sree Ram charit manas’- the Hindi Ramayan- in the Fourth Canto ‘Kishkindha Kanda’,  Lord Ram explains to Sugreeva about toxic friends!

” Aagem kah mridu bachan banayi/ Pachem anahit mann kutilayi//

Jaakar chitt ahi gati sam bhai/ Us kumitra pariharehim bhalayi//’

‘The friend who speaks sweet/sugary words on your face but bitterly gossips about you behind your back, that one is wicked! His mind is crooked like a serpent’s path. It is better to forgo such a bad friend from your life.’

Gotcha!

**

Note: While browsing through a magazine in a shop, I encountered the confession of a royal who had it all: including depression.

He said something deep. ‘ Depression is the inability to have feelings. It is not about bad feelings.’

**

For sunshine, Father Brown, chewing on the delights of roast pig and ruminations on the vagaries of  friendships… a toast for the joyous feelings that they provoke! Perhaps we underestimate the value of life’s most precious gifts- disguised as the simplest and easiest to find- on our life paths.

***

Title: Shamelessly copied from the starting of Addison’s essay.

Ovid, Met.i. 355

 


Thottu-Thottu Nadakumbol ( When they walk, Brushing against each other) : Prof Veeran Kutty (Translation from Malayalam)

 

ONE

When two lovers walk

Brushing against each other,

God spreads all the paths

Before them-

Those that were rolled up

Till then.

They would hardly notice,

All that velvety-softness

Since they would be walking

Above the earth in those moments.

TWO

When two lovers walk

Brushing against each other,

God’s train that comes loaded

With words,

Misses its original track

Before them;

Though they would not be partaking

Any word from it at all.

They would have already mastered

The art of speaking

Without words by then.

THREE

When two lovers walk

Brushing against each other,

They would be gifted a time-book

Wherein the seasons vanish,

In the turn of a page.

They would hardly cast a glance at it,

Since their journey had started

Ages before.

FOUR

Finally,  becoming frustrated,

God might reduce the space

On earth,

For making just one of them stand.

That day, for the first time

They would be satisfied with

God’s generosity.

***

 

 

 

 

 

 

 

 


In Reverence- Arms Raised High My Lord!!!

 

How do you define a miracle? Well, let me narrate an example. I got to visit the birthplace of Goswami Tulsidasji and touch the part of manuscript written by his own blessed hands- Ayodhya Kanda of SreeRamCharit Manas- the rest of this treasure lost forever.The Disciple Clan which continues to propagate the Gift, told me about how much Akbar The Great respected Tulsidasji, the story of Yamuna turning Kalindi because SreeRamji took a bath in her and left his Shyam rang( blue hues) in her waters, how Tulsidasj was obsessed with his wife and how she taunted him to devote himself to the Lord, of how he wrote SreeRamCharit Manas at the age of 76, of how the manuscript was stolen, and as per legends, thrown into the Ganga when efforts were launched to retrieve it….I was simply awed at the serendipity and blessing of it all…

There was a sudden official assignment and there I was  at Chitrakoot-  famous from Ramayana- visiting Gupt Godavari inside a magnificent cave where Sree Ramji was supposed to have dwelt for eleven and half years during his banishment. From there, a trip to Kamadgiri, a mountain blessed by SreeRamji as the ‘ The One who would grant desires.’ And the final stop at Rajapur, where Tulsidasji, son of AbhayRam Dube, was born. They showed me the saligram he worshipped and wore around his neck, his treasured manuscript- now preserved and protected- the handwriting mesmerising.

There is no coincidence: it is all part of a bigger design.How true it is that not a blade of green grass sways in this earth, without YOUR kind gaze, My Lord!!


A Touch of Grace

The book I just finished reading is “Wild” by Cheryl Strayed. It is a memoir by a young woman, who, losing her mother, goes on a destructive spree and regains control of her fast unraveling life, by undertaking an excruciating one thousand one hundred miles trek across the Pacific Crest Trail. As she crosses the mountains and deserts with her “Monster” backpack, losing toenails and skin and handling the most challenging of routes, one step at a time, she masters the inner demons. She becomes the woman that her mother had always wanted her to be.

A lot of women walk through life, with symbolic “Monster” backpacks of burden. For some it could be psychological baggage, for others perhaps emotional issues, financial deprivations, lack of support from near and dear ones at critical points of life. You can extend that metaphor quite widely. But a lot of us are blessed that we have strong women and men to inspire us, guide us, love and nourish us at the time of our need. Certain institutions do that too- they nurture us by supporting us publicly.

Appreciations came to team Barabanky on several occasions- when we received the national level award for implementing Rashtriya Swasthya Bhima Yojana (RSBY) in 2013. It was followed by Late Rajeev Narayan Foundation award for public service in 2013. When Hindustan Times chose me for HT Woman 2014, it was a moment of sheer bliss for the whole team. It was our team effort which was being felicitated. It was a moment of pride to be in the Public Service.

The initiatives my team tried at Barabanky in the period of 2012-2014, were primarily focusing on women empowerment. It was a woman prisoner, who when I did my routine Jail inspection with my colleagues, asked for “some occupation.” She was a qualified MBA,  and wanted “books” to teach other inmates. Perhaps I am too much of a movie aficionado, but ‘Shawshank Redemption’ has always been my favorite. The young woman was booked for murder, by the way.

That request led us like a Kindly Light. We ended up with Project Sahas– with prisoners both male and female, stitching high quality uniforms for girl students studying in Government residential schools. We extended it to the women undertaking “knotting” of scarves and stoles for the thriving local industry in Barabanky; with the help of local entrepreneurs.  Soon tasty’ buns’ were being fired in the British era ovens that went to feed the poor patients who were admitted at the Government Hospitals , sponsored under available hospital  funds. A library with more than 1000 books was set up,  with the kind contributions by good Samaritans and literacy classes began in full swing. An eye camp ended up with effective cataract operations and hundreds of spectacles being distributed.  I was blessed with highly efficient ,  enthusiastic team members of the district administration in this joyful endeavor. I should mention the warm support of the Judiciary and Corporates, who pitched in, in a most heartening manner.

That made us courageous to replicate the “Mahoba ” model by setting up a sanitary napkin production and distribution unit, staffed by poor women in the locality. Project Subah was sponsored under the funds available with the Panchayati Raj department and the consumers were the young girls and women in Government schools and hospitals. We simply copied a best practice that DM of Mahoba had started, and we had our successful unit up and running in six months time.

Another very satisfying pat on the back came from the Honourable Election Commission , when we received on the Voters Day,  2014 January 25th, an appreciation for the work the district did for increasing the gender ratio among the voters. When a woman goes out to vote, she has her Voter Id, an identity, a voice, a say in the future of her country. I remember my team, brain storming on ways and means to tackle the low gender ratio- often sitting late with sheets of data , working out the finest details to encourage more women voters. For two consecutive years 2014 and 2015, team Barabanky won the Election Commission award, for work done to empower voters, especially women.

HT Woman 2014 was a turning point for me as a woman and also as a professional. Like all women, I had carried my share of the ‘Monster baggage ‘ – the burden only strengthening me in the journey. The HT Award was a ‘Touch of Grace’. It has made me a better person, determined to be authentic and be unapologetically, her own true self. My determination to work for women and the oppressed has been reinforced by the award.

I am looking forward to publishing my first two books in Malayalam this year. One is a spiritual poetry translation from English. The second is a translation of Sri RamKrishna Upanishad from Hindi. The first is dedicated to a father figure and the second to my late teacher. Without the blessing of loving souls, no woman is complete.

I wish HT all the very best in their constant endeavor to nurture talent and service. May your tribe increase!

Thank You.

* (This article was published by Hindustan Times, Lucknow a week before their HT Woman 2015 awards.)


Gratitude

1. Dreams

In many eyes I see

What I have seen within myself

Not very long ago.

Lost, wanting, but not daring to

Knowing deep inside the path

Lacking courage for the first step

Every nerve and sinew screaming

That way, that way..yet

Stepping the trodden way

Suffocating that inner scream

With myriad practicalities of whys

And hundred terrible fangs of cannots.

My worst enemy, I wish to tell them,

Was myself.

My best friend,

Was none other.

Invictus, Invictus, I wish

To advise,

‘The head is bloodied but unbowed.’

So, dare to dream

And let out that scream.

2. Women Asleep

As the train moved past stations

I saw the sleeping women:

In benches, in huddles

In a corner, laying the head

Across her packed luggage

Woman, fast asleep.

As if

All the forgotten sleep

That life’s days gave her

Slipped quietly in between

Two rail tracks and one hard bag

And begged her

To sleep.

Till the whistle sounds

For yet another journey

More forgotten sleep.

3. Gratitude

When I watched Maleficent’s wings getting cut, and that horrendous cry of despair came out, I remembered, so many women, so many men, so many lives. I shivered.

He let me in on a secret.

He said, with his clear voice, ” She will get them back, and soar. Just wait, dear one.”

I remembered the words, what Meister Eckhart said, would be sufficient in the place of all prayers of the world.

Thank You.

********************